hero

Help beschermen tegen meningokokkenmeningitis

Meningokokkenmeningitis is een zeldzame maar gevaarlijke ziekte die wordt verspreid door gangbaar contactgedrag

Meningokokkenmeningitis (soms ook gewoon ‘hersenvliesontsteking’ of ‘meningitis’ genoemd) is een bacteriële infectie die de hersenen en het ruggenmerg aanvalt. 1 Deze wordt meestal verspreid door handelingen waar u nauwelijks over nadenkt, zoals het delen van voedsel of nauw lichamelijk contact. 2

Er zijn 5 veelvoorkomende vormen van de bacteriën die meningokokkenmeningitis (Neisseria meningitidis) veroorzaken3, en peuters, adolescenten en jongvolwassenen kunnen tegen alle 5 worden beschermd. Als dat nieuws voor u is, bent u niet de enige – veel ouders zeggen dat ze niet veel weten over meningitis of hoe ze hun kinderen ertegen kunnen beschermen. 4

Bescherming tegen alle 5 veelvoorkomende vormen van meningitis bacteriën

De 5 vaakst voorkomende vormen van meningokokkenmeningitis (hersenvliesontsteking) worden A, B, C, W en Y genoemd en ze kunnen allemaal deze zeldzame maar ernstige ziekte veroorzaken. 3 In sommige gevallen kan infectie al binnen 24 uur tot de dood leiden. 5

Praat met uw apotheker of arts om ervoor te zorgen dat uw kinderen beschermd zijn tegen de 5 vaakst voorkomende vormen van meningokokkenmeningitis. Vaccinatie bestaat tegen alle 5 vormen en sommige vaccins worden aanbevolen door de Belgische Hoge Gezondheidsraad. 6

Hersenvliesontsteking kan worden verspreid door niezen, hoesten, kussen en andere activiteiten1

De bacteriën die meningitis veroorzaken, worden verspreid door nauw of langdurig contact, zoals kussen, dicht op elkaar wonen, speelgoed delen of speeksel of spuug uitwisselen. 7,8

U kunt hersenvliesontsteking ook verspreiden als u zich niet ziek voelt – sommige mensen dragen de bacteriën die de ziekte veroorzaken zonder symptomen te vertonen. 8,9 De ziekte is onvoorspelbaar en niemand weet echt waarom sommige mensen wel ziek worden en anderen niet.

Peuters, adolescenten en jongvolwassenen zijn het kwetsbaarst en hebben uw bescherming nodig

Van peuters tot jongvolwassenen, meningokokkenmeningitis is een zeldzame, maar gevaarlijke en onvoorspelbare ziekte.

icon1

Zuigelingen en kinderen

De meeste gevallen van meningitis komen voor bij kinderen en zuigelingen, waarbij

meer dan de helft

van de gevallen optreedt bij zuigelingen jonger dan 1 jaar oud 2, 10, 11

icon1

Adolescenten

Naar schatting

1 op de 10

personen is drager van de ziekte 12

icon1

Jongvolwassenen

De waarschijnlijkheid dat mensen drager zijn van meningitisbacteriën bereikt een piek rond de

leeftijd van 19 jaar

– dit moment van het leven valt ook samen met een tweede piek van meningitisgevallen 12

Anderen, zoals mensen met een aangetast immuunsysteem of bepaalde medische aandoeningen, kunnen ook een groter risico lopen op meningitis. 13 Praat met uw arts of apotheker voor meer informatie.

Ernstige ziekte, ziekenhuisopname en in sommige gevallen overlijden kunnen het gevolg zijn2

Meningitis is een onvoorspelbare ziekte die levensveranderende gevolgen kan hebben, zowel voor mensen die er ziek van worden als voor hun verzorgers. 14

Het is belangrijk om te weten hoe de symptomen van de ziekte eruit zien, hoe een infectie kan leiden tot langetermijngevolgen en hoe u uw kinderen kunt beschermen.

Vaak voorkomende symptomen van hersenvliesontsteking zijn:

 • Koorts

 • Hoofdpijn

 • Stijve nek

 • Verwardheid

 • Huiduitslag die eruitziet als paarse vlekken22

Omdat de symptomen van meningitis veel op andere ziekten zoals griep lijken, is de ziekte moeilijk vroeg te diagnosticeren. 15 Dat kan leiden tot vertragingen in de behandeling en vertragingen in de behandeling kunnen ernstige gevolgen hebben. 16-18 Deze ziekte kan zich snel ontwikkelen. 7 In sommige gevallen kan infectie al binnen 24 uur tot de dood leiden. 5

Als uw kind symptomen van meningitis ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

De gevolgen van hersenvliesontsteking kunnen ernstig zijn – ongeveer 10% van de mensen die de ziekte krijgen, zal eraan overlijden, zelfs met passende medische behandeling. 2,19

 • Gehoorverlies

  Bij zuigelingen leidt bijna 1 op de 5 gevallen van meningitis tot gehoorverlies 20

 • Amputaties

  Bij tot 8% van de kinderen die meningitis krijgen, kan amputatie nodig zijn 20

 • Hersenbeschadiging

  In zeldzame gevallen kan hersenbeschadiging, beroerte en cerebrale parese optreden als gevolg van meningitis 20,21

En kinderen die die specifieke gezondheidsproblemen niet ondervinden, kunnen nog steeds achterblijven op school, emotioneel leed ervaren of langdurige zorg nodig hebben. 20 Daarom is preventie zo’n belangrijke methode om uw kinderen te beschermen.

Weet u hoe u kan beschermen tegen meningokokkenmeningitis (hersenvliesontsteking)?

Referenties

 1. World Health Organization. Meningitis. Accessed July 2022. https://www.who.int/health-topics/meningitis#tab=tab_1

 2. World Health Organization. Meningococcal meningitis key facts. Accessed July 2022. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningitis

 3. Peterson ME, Li Y, Bita A, et al. Meningococcal serogroups and surveillance : a systematic review and survey. J Glob Health. 2019;9(1):010109.

 4. Mameli C, Faccini M, Mazzali C, et al. Acceptability of meningococcal serogroup B vaccine among parents and health care workers in Italy: a survey. Hum Vaccin Immunother. 2014;10(10):3004-3010.

 5. National Foundation for Infectious Diseases. Meningococcal disease. Updated July 2021. Accessed July 2022. https://www.nfid.org/infectious-diseases/meningococcal-disease/

 6. Hoge Gezondheidsraad. Advies nr. 9485. Vaccinatie tegen meningokokken. Juli 2019.

 7. National Health Service. Meningitis: overview. Accessed July 2022. https://www.nhs.uk/conditions/meningitis/

 8. Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal disease: causes and how it spreads. Updated January 2020. Accessed July 2022. https://www.cdc.gov/meningococcal/about/causes-transmission.html

 9. Caugant DA, Maiden MC. Meningococcal carriage and disease – population biology and evolution. Vaccine. 2009; 27(4)(suppl 2): B64-B70.

 10. MacNeil JR, Blain AE, Wang X, Cohn AC. Current epidemiology and trends in meningococcal disease – Unted States, 1996-2015. Clin Infect Dis. 2018;66(8):1276-1281.

 11. Oxford Vaccine Group. Meningococcal disease. Accessed July 2022. https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/meningococcal-disease

 12. Christensen H, May M, Bowen L, Hickman M, Trotter CL. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis [published correction appears in Lancet Infect. Dis. 2011;11(8):584]. Lancet Infect Dis. 2010;10(12):853-861.

 13. Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal disease: certain medical conditions as a risk factor. Accessed July 2022. https://www.cdc.gov/meningococcal/about/risk-medical.html

 14. Vyse, A, Anonychuck A, Jäkel A, Wieffer H, Nadel S. The burden and impact of severe and long-term sequelae of meningococcal disease. Expert Rev Anti Infect Ther. 2013;11(6):597-604.

 15. El Bashir H, Laundy M, Booy R. Diagnosis and treatment of bacterial meningitis. Arch Dis Child. 2003;88(7):615-620.

 16. Koster-Rasmussen R, Korshin A, Meyer CN. Antibiotic treatment delay and outcome in acute bacterial meningitis. J Infect. 2008;57(6):449-454.

 17. Wilks D, Lever AM. Reasons for delay in administration of antibiotics to patients with meningitis and meningococcaemia. J Infect. 1996;32(1):49-51.

 18. Proulx N, Fréchette D, Toye B, Chan J, Kravcik S. Delays in the administration of antibiotics are associated with mortality from adult acute bacterial meningitis. QJM. 2005;98(4):291-298.

 19. Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal disease: diagnosis, treatment, and complications. Accessed July 2022. https://www.cdc.gov/meningococcal/about/diagnosis-treatment.html

 20. Olbrich KJ, Müller D, Schumacher S, Beck E, Meszaros K, Koerber F. Systematic review of invasive meningococcal disease: sequelae and quality of life impact on patients and their caregivers. Infect Dis Ther. 2018;7(4):421-438.

 21. Julayanont P, Ruthirago D, DeToledo JC. Bacterial Meningitis and neurological complications in adults. SW Resp Crit Care Chron. 2016;4(14):5-16.

 22. National Health Service. Meningitis: symptoms. Accessed July 2022. https://www.nhs.uk/conditions/meningitis/symptoms/